top of page

Om de som var her før oss...

Det er ikke så lenge siden at våre forfedre gikk bak hesten og fintenkte mens de gjorde våronn. Den gangen oldefar og farfar fant flint etter steinalderbosettinger på Skaret. De som fortalte historiene videre til neste generasjon, om Sebylla, Jon Dreng, om munkene som dyrket urter, om Kjersti i "Kjerstihølet" og om jordstykket som heter " Dåpsgåvvån".


100 år er ikke så veldig lenge. Før i tida var det både kyr, hest, gris og høner her. Det ble dyrket poteter og det var ripsbusker, epletrær og plommetrær. Stabburet ble brukt til matlager og ikke stue. Kilnotfiske etter laks var ei viktig næring og et nødvendig tilskudd til økonomien.


Arnt og Olav Frøseth fornøyd med dagens fangst, en gang på 1970 tallet


På slutten 1970 tallet ble det bygd nytt fjøs og det ble satset på melkeproduksjon. Denne satsingen var det Arnt og Kirsten Frøseth som sto for, og begge har også hatt andre jobber utenfor gården. Om sommeren gikk det i laksefiske, og arbeid i tømmerskogen om vinteren. I 1992 ble Arnt fylkesordfører, og forpaktet etter hvert bort melkeproduksjonen til en nabo.Arnt og Niklas tar en pause


Så kom år 2004 og det ble satset på selskaper og opplevelsesvirksomhet på gården. Ikke uventet var drivkraften bak prosjektet Kirsten, som ikke var vokst opp på gården. Prosjektet hadde en god utvikling, og i de beste årene har det vært flere tusen gjester på besøk i Gapahuken og Lavvoen. Villaks , historie og god mat har vært innholdet i prosjektet. Fast samarbeidspartner har vært Geir Barstad, som faktisk har 15 årsjubileim på Frøset Østre i år !Kirsten og Arnt i Gapahuken på Frøset Østre.


I 2021 er det Kari og Lars Inge som er drivere - og vi forpakter også bort melkeproduksjonen og jorda. Niklas har pensjonert seg, og trives som coach for Teodor som er ny forpakter. Vi driver opplevelsesnæring med noen nye konsepter, vi fisker laks og vi har kjøkkenhage. Hva blir det neste? og hvordan skal vi organisere driften videre? Generasjoner før oss har drevet på sin måte, tilpasset den tiden de forvaltet ressursene. Dette gjelder oss og vil gjelde de som kommer etter oss.


Lurer på hva våre forfedre hadde tenkt om de hadde sett oss nå?166 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page