Gården med den lange historien

img_4299.jpg
OM OSS

Frøset Østre er en gård på historisk grunn i vakre omgivelser på Byneset, bare 25 minutter kjøring fra Trondheim. Her får du atmosfæren, utsikten, maten
og de unike lokalene som danner den perfekte rammen rundt arrangementet ditt. 

img_6193.jpg

                                                  Om Frøset Østre

Gården er i aktiv og allsidig drift med melkeproduksjon, kilnotfiske og utleie av selskapslokaler. 

Gjennom driften vår har vi utviklet et konsept som gjør at vi bruker de allsidige ressursene vi forvalter.

Frøset Østre er med sin beliggenhet nær byen og med sin unike utendørsarena blitt et attraktivt sted for arrangement som konserter, familiefester, firmaturer og vennelag.

Gården drives i dag av Kari Frøseth og Lars Inge Fenes.

HISTORIEN

Der Trondheimsfjorden favner videst mot solnedgangen, ligger Frøsetgårdene. Hit kom de første innbyggerne i Trondheim for 1o ooo år siden for å fiske laks og veide rein.
 

På Frøset Østre er det lange tradisjoner med melkeproduksjon, dyrking av vekster og laksefiske. Satsingen på selskap og opplevelser startet i 2004, da Kirsten og Arnt Frøseth bygde lavvoen. Senere kom også Gapahuken med utsikt over Trondheimsfjorden til. Elementer som har stått sentralt frem til nå er vertskapsrollen, de gode historiene og lokale matopplevelser. 
 

I dag har gården blitt tatt over av neste generasjon, Kari og Lars Inge. Forpakter er Teodor Hoem, og selskapsvirksomheten drives fortsatt i tett samarbeid med mangeårig partner Geir Barstad i Catering Companiet. Vi gleder oss til å ta i mot deg og ditt selskap!

 
 
KARI FRØSETH
bilde 12.11.2020, 13 01 58.jpg

Eier og driver av Frøset Østre.  Administrerer og gjør ellers alt mulig. Har en kjøkkenhage som foreløpig er mest til eget bruk. Liker å være der det skjer. Forteller gjerne gårdshistorier for gjestene om de ønsker det. 

LARS INGE FENES
Lars Inge _ Frøset Østre

Eier og driver av Frøset Østre. «Dreng» og gjør alt mulig, smått og stort.  Det er alltid noe å gjøre her, om det er rydding, vedhogst, beising eller annet forfallende arbeid.  Lars Inge holder også kilnotfiske på gården i hevd, og har noen travle uker i juli med en eller flere laksnøter i fjorden. 

SANDER FRØSETH FENES
Sander  _ Frøset Østre

Vertskap, guide og tilrettelegger. Det er Sander som ofte møter gjestene når de kommer og viser dem gapahuken og lavvoen. Sander har også ansvar for å forberede selskapene sånn at det ser fint ut før de kommer.  At stiene ikke gror igjen og at utsikten er fin skal også Sander ha mye av æren for.

VEGARD FRØSETH FENES
grey (3).png

Har ansvaret for nettsider, sosiale medier og markedsføring.  Vegard er ellers som oss andre i familien en «alt mulig mann».  Her er hele gjengen i arbeid! Kan fortelle gårdshistorier for gjestene om de ønsker det.

GEIR BARSTAD
geir _ Ansvarlig for mat og drikke

Geir Barstad har vært med på å bygge opp lavvoen og gapahuken på Frøset Østre.  Han er kokk og er daglig leder for Catering Compagniet og Ni Muser.  Han har det praktiske ansvaret for selskaps - og opplevelsesvirksomheten på gården. Geir er opptatt av å bruke enkle og lokale råvarer i sine menyer.  Kommer du til Frøset Østre er det Geir og hans team du møter i gapahuken og lavvoen.   

TEODOR HOEM
Teodor _ Frøset Østre

Teodor forpakter melkeproduksjonen på gården og driver jorda.  Vi mener at dette er den mest fornuftige måten å forvalte ressursene på gården på.  Med husdyr har vi en optimal bruk av arealene våre og vi kan dyrke det som jorda er mest egna for.  Kommer du til Frøset Østre møter du kyr på beite og du kan hvile øynene på et vakkert kulturlandskap. Det er det Teodor som skal ha æren for!  I sommerhalvåret (mai- oktober) beiter husdyra her.   

BLI KJENT MED OSS