top of page
img_1315.jpg
BÆREKRAFT

Vi på Frøset Østre ønsker å ha et bevisst forhold til bærekraftsmålene - både i møte med våre gjester, og i gårdsdrifta. Slik vil vi sikre at fotavtrykket etter vår aktivitet på gården blir så lite som mulig. 

Bærekraft

Naturen og omgivelsene rundt oss på Frøset Østre har stor egenverdi, og sikrer tilgang på rike ressurser - både på land og i havet. Vi mener at disse må forvaltes på en klok måte, både gjennom aktivt jordbruk, husdyrbeite, skogpleie og strandrydding. 

På Frøset Østre vil vi jobbe systematisk for at alle som er involvert i driften av gården har et forhold til bærekraftsmålene, og at vi sammen setter oss mål for hvordan vi skal nå de målene vi prioriterer.

Dette gjør vi for å ta litt bedre vare på naturen og miljøet:

 

  • Vi bruker ikke engangsplast i vår virksomhet.  

  • På Frøset Østre driver vi jordbruk med vekselbruk.

  • Strandrydding for å ta vare på livet i havet.


 

bottom of page